ZAKUPY BEZ KORKÓW!
Rabat -25% na wszystko z kodem: SHOP
Kup teraz
Masz pytania?+48223072892

Polityka prywatności

Bardzo cenimy i chronimy Twoją prywatność. Poniżej znajdziesz zasady gromadzenia i wykorzystywania danych na naszej stronie internetowej. Z tego powodu wprowadzamy również zaktualizowaną politykę prywatności i plików cookie (zwaną dalej “Polityką”), w której znajdą Państwo nasze przepisy i zasady dotyczące ochrony danych osobowych.

Zasady te stosujemy w przypadkach, gdy użytkownik odwiedza witrynę Open24.pl, zwaną dalej "Firmą" lub „Spółką”, rejestruje lub zamawia towary w naszym e-sklepie, subskrybuje newslettery.

Zarządzając danymi osobowymi, kierujemy się rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych nr 2016/679, ustawą o ochronie danych osobowych, innymi powiązanymi aktami prawnymi Republiki Litewskiej oraz instrukcjami instytucji kontrolujących.

Polityka prywatności i plików cookie

Przetwarzanie danych osobowych w firmie

Aby zachować transparentność wobec naszych klientów, informujemy, że Firma zarządza danymi osobowymi w następujących celach:

 • Usługi handlu internetowego.
 • Marketing bezpośredni, w tym wysyłanie subskrypcji newsletterów, portale społecznościowe oraz inne cyfrowe kanały komunikacji.
 • Do innych celów związanych z wewnętrzną administracją, na przykład do zarządzania danymi pracowników Firmy.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Firma gromadzi i zarządza następującymi kategoriami danych osobowych:

 • Podstawowe dane niezbędne do wyżej wymienionych celów: imię, nazwisko i dane kontaktowe.
 • Dane niezbędne do sprzedaży zamówienia, faktury, dane związane z płatnościami.
 • Inne dane zebrane za Twoją zgodą, które są szczegółowo określone w momencie, kiedy wymagana jest Twoja zgoda.

Jakie są podstawy prawne gromadzenia danych osobowych?

Firma może zbierać dane osobowe wyłącznie zgodnie z prawem do ich legalnego przetwarzania. Jest to podstawa prawna do zawarcia i zrealizowania umowy podczas zawierania umowy sprzedaży z Firmą. Uzasadnione interesy Firmy mogą również stanowić podstawę przetwarzania danych, na przykład gdy Firma wysyła newslettery i informuje o towarach lub usługach. Twoja zgoda to kolejna podstawa prawna; Firma może przetwarzać dane osobowe (na przykład w marketingu bezpośrednim, przy składaniu zindywidualizowanych ofert, obsłudze indywidualnych analiz klientów lub w innych przypadkach). Firma również może przetwarzać dane osobowe w ten sam sposób, jak w przypadku wypełniania obowiązków prawnych (w celu spełnienia wymagań aktów prawnych, udzielania odpowiedzi na uzasadnione wnioski państwowe i samorządowe itp.) lub innych podstaw prawnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych >>

Cookies

Informacje zbierane przez pliki cookies zapewniają Ci wygodniejsze przeglądanie stron. Nam z kolei umożliwiają przedstawianie bardziej atrakcyjnych ofert. Pozwalają nam również ulepszać naszą stronę i jej asortyment oraz poprawiać jakość obsługi klienta. Zaakceptowanie polityki plików cookie sprawi, że okno z prośbą o ich akceptację nie będzie się pojawiać za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą witrynę.
Pracownicy Firmy mają dostęp do statystyk dotyczących odwiedzających stronę internetową Firmy. Są odpowiedzialni za analizę tych danych i poprawę jakości strony internetowej tak samo jak partnerzy Firmy, którzy mają dostęp do urządzeń zarządzających treścią strony internetowej.

Jak mogę zarządzać swoimi plikami cookie?

Na stronie internetowej Firmy możesz wybrać, czy chcesz używać plików cookie. Możesz nimi zarządzać i/lub usuwać pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami.
W ustawieniach przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome itp.) możesz wybrać pliki cookie do zaakceptowania lub odrzucenia. Możesz też usunąć wszystkie pliki cookie, które już zostały zapisane. W większości przeglądarek możesz ustawić opcję, aby pliki cookie nie były zapisywane.

Lokalizacja tych ustawień zależy od przeglądarki, z której korzystasz. W większości przeglądarek można wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzić, które pliki cookie zostały zapisane i usunąć pojedyncze pliki cookie;
 • Blokować pliki cookie stron trzecich;
 • Blokować pliki cookie z określonych stron internetowych;
 • Zablokować wszystkie wysyłanie plików cookie;
 • Usunąć wszystkie pliki cookie po zamknięciu przeglądarki.


Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu to po zmianie ustawień i usunięciu zapisanych plików cookie, Twoja zgoda na ich użycie zostanie anulowana. Jeśli zdecydowałeś się usunąć pliki cookie, pamiętaj, że wszystkie ustawienia, które wcześniej zapisałeś, również zostaną usunięte. Ponadto, po całkowitym zablokowaniu plików cookie wiele stron internetowych (w tym strona Open24.pl) nie będzie działać poprawnie. Z tych powodów nie zalecamy wyłączania plików cookie podczas korzystania ze strony internetowej Firmy.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i ich zarządzaniu i usuwaniu, wystarczy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org oraz stronę pomocy przeglądarki.

 Dane o wykorzystywanych ciasteczkach >>

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są zarządzane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny zgodnie ze wszystkimi przepisami i regulacjami Republiki Litewskiej. Podczas ustawiania narzędzi przetwarzania danych osobowych, a także podczas przetwarzania danych, wdrażamy odpowiednie prawne i techniczne środki ochrony danych oraz środki organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, modyfikacją, utratą, ujawnieniem i wszelkimi innymi nieautoryzowanymi operacjami.

Strony trzecie są zobowiązane, aby nie ujawniać i nie rozpowszechniać informacji w miejscu pracy o klientach Firmy, w tym odwiedzających stronę internetową.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych są określane z uwzględnieniem ryzyka, które powstaje podczas przetwarzania danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych w naszej Firmie, zapoznaj się z Zasadami przetwarzania danych osobowych.

TWOJE PRAWA I INNE WAŻNE INFORMACJE

Twoje prawa

Masz prawo do:
Złożenia wniosku do Firmy z prośbą o dostarczenie informacji na temat Twoich danych osobowych przetwarzanych przez sklep Open24, tego gdzie i w jaki sposób są gromadzone Twoje dane oraz w jaki sposób Firma je wykorzystuje.

Złożenia wniosku do Firmy z prośbą o zweryfikowanie Twoich danych osobowych i/lub o wstrzymanie ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania, w przypadku, gdy ustalone przez ciebie dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne.

Złożenia wniosku do Firmy z prośbą o usunięcie danych osobowych lub o zaprzestanie ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania, w przypadku, gdy użytkownik jest świadomy przetwarzania swoich danych osobowych, i stwierdza, że dane osobowe są przetwarzane nielegalnie lub w sposób niezgodny z prawem, zbyt osobiste dane są przetwarzane lub istnieją inne podstawy aktów prawnych do ich usunięcia.

Niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy dane te są przetwarzane lub mają być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, lub gdy dane osobowe przekazywane są ze względu na uzasadniony interes, realizowany przez Firmę lub osobę trzecią.

Systematycznego otrzymywania spersonalizowanych danych osobowych, które przesyłasz do Firmy (w formacie czytelnym dla komputera) oraz przekazania danych do innego kontrolera, lub zażądania od Firmy bezpośredniego przekazania danych do innego managera, jeśli jest to technicznie wykonalne (prawo przenoszenia danych).

Aby skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę, skontaktuj się z nami pod adresem: info@open24.pl. Możesz również skontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Danych. Bardzo cenimy sobie kontakt z naszymi klientami i zależy nam na Waszym zadowoleniu. Jeśli wystąpiły jakieś problemy, które chciałbyś przedyskutować, zachęcamy do uprzedniego kontaktu nami.

Jeśli masz pytania dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o kontakt w dowolny sposób:
pisemnie info@open24.pl;
telefonicznie (+48) 223 072 892

Zmiany w polityce prywatności

Po aktualizacji poinformujemy Cię o głównych zmianach w polityce prywatności oraz plików cookie dokonanych przez Open24. Zamieścimy wówczas odpowiednie ogłoszenie na stronie www.open24.pl.
Zaktualizowano 22-05-2018