Masz pytania?+48223072892

Polityka prywatności

Bardzo cenimyi chronimy Twoją prywatność, dlatego staramy się możliwie klarownie wytłumaczyć zasadygromadzenia i wykorzystywania informacji na naszej stronie internetowej. Z tego powodu również wprowadzamy zaktualizowaną politykę prywatności i plików cookie (zwaną dalej "polityką"), w której znajdą Państwo nasze przepisy i zasady dotyczące ochrony danych osobowych.

Zasady te stosujemy w przypadkach, gdy użytkownik odwiedza witrynę "Open 24" (zwaną dalej "Firmą"lub „Spółką”), rejestruje lub zamawia towary w naszym e-sklepie, zamawia newslettery. Zarządzając danymi osobowymi kierujemy się rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych nr 2016/679, ustawą o ochronie danych osobowych, innymi powiązanymi aktami prawnymi Republiki Litewskiej oraz instrukcjami instytucji kontrolujących. (załącz dokumenty)

Polityka prywatności i plików cookie

Przetwarzanie danych osobowych wFirmie

W celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych, informujemy, że Firma zarządza danymi osobowymi w następujących celach:

  • Usługi handlu internetowego;
  • poprzez marketing bezpośredni, w tym wysyłanie subskrypcji newsletterów, portale społecznościowe oraz inne cyfrowe kanały komunikacji;
  • do innych celów, związanych z wewnętrzną administracją, na przykład do zarządzania danymi pracowników Firmy.

 

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Firma gromadzi i zarządza następującymi kategoriami danych osobowych:

  • podstawowe dane niezbędne do wyżej wymienionych celów: imię, nazwisko i dane kontaktowe;
  • dane niezbędne do sprzedaży towarów: szczegóły zamówienia, faktury, dane związane z płatnościami itp .;
  • inne dane zebrane za Twoją zgodą, które są szczegółowo określone w momencie, kiedy wymagana jest Twoja zgoda.

 

Na jakich podstawach prawnych można gromadzić dane osobowe?

Firma może zbierać dane osobowe wyłącznie zgodnie z prawem do ich legalnego przetwarzania. Jest to podstawa prawna do zawarcia i zrealizowania umowy podczas zawierania umowy sprzedaży z Firmą. Uzasadnione interesy Firmy mogą również stanowić podstawę przetwarzania danych, na przykład gdy Firma wysyła newslettery i informuje o towarach lub usługach. Twoja zgoda to kolejna podstawa; Firma może przetwarzać dane osobowe (na przykład w marketingu bezpośrednim, przy składaniu zindywidualizowanych ofert, obsłudze indywidualnych analiz klientów lub w innych przypadkach). Firma również może przetwarzać dane osobowe w ten sam sposób, jak w przypadku wypełniania obowiązków prawnych (w celu spełnienia wymagań aktów prawnych, udzielania odpowiedzi na uzasadnione wnioski państwowe i samorządowe itp.) lub innych podstaw prawnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych >>

Cookies

Informacje zbierane przez pliki cookies pozwalają nam zapewnić Twoją możliwość wygodniejszego przeglądania stron, przedstawić atrakcyjne oferty (również i e-mailem ze zgubionym koszykiem towarów) oraz dowiedzieć się więcej o zachowaniu użytkowników strony, analizować trendy i ulepszać stronę, obsługę klienta oraz zapewnione usługi Firmy.

Pliki cookierównież służą do rejestrowania czy zgadzasz się na używanie plików cookie na stronie internetowej firmy, tak aby pytanie nie powtarzało się przy każdym odwiedzeniu witryny.

Pracownicy Firmy mają dostęp do statystyk dotyczących odwiedzających stronę internetową Firmy i są odpowiedzialni za analizę tych danych i poprawę strony internetowej tak samo jak partnerzyFirmy, którzy  mają dostęp do urządzeń zarządzających treścią strony internetowej.

 

Jak zarządzać plikami cookie?

Na stronie internetowej firmy możesz wybrać, czy chcesz używać plików cookie. Możesz nimi zarządzać i/lub usuwać pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami. W ustawieniach przeglądarki internetowej(Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome itp.) możesz wybrać pliki cookie do zaakceptowania lub odrzucenia. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na twoim komputerze; w większości przeglądarek możesz ustawić opcję, aby pliki cookienie były zapisywane. Lokalizacja tych ustawień zależy od przeglądarki, z której korzystasz.

W większości przeglądarek można wykonać następujące czynności:

• sprawdzić, które pliki cookie zostały zapisane i usunąć pojedyncze pliki cookie;

• blokować pliki cookie stron trzecich;

• blokować pliki cookie z określonych stron internetowych;

• zablokować wszystkie wysyłanie plików cookie;

• usunąć wszystkie pliki cookie po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookie na komputerzelub innym urządzeniu to po zmianie ustawień i usunięciu zapisanych plików cookie, Twoja zgoda na ich użycie zostanie anulowana. Jeśli zdecydowałeś się usunąć pliki cookie, pamiętaj, że wszystkie ustawienia, które wcześniej ustawiłeś również zostaną usunięte. Ponadto, po całkowitym zablokowaniu plików cookie wiele stron internetowych (w tym strona "Open 24") nie będzie działać poprawnie. Z tych powodów nie zalecamy wyłączania plików cookie podczas korzystania ze strony internetowej Firmy.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i ich zarządzaniu i usuwaniu, wystarczy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org oraz stronę pomocy przeglądarki.

 Dane o wykorzystywanych ciasteczkach >>

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są zarządzane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny zgodnie ze wszystkimi przepisami i regulacjami Republiki Litewskiej. Podczas ustawiania narzędzi przetwarzania danych osobowych, a także podczas przetwarzania danych, wdrażamy odpowiednie prawne i techniczne środki ochrony danych oraz środki organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, dewastacji, modyfikacją, utratą, ujawnieniem i wszelkimi innymi nieautoryzowanymi operacjami.

Pracownicy firmy piszą stronom trzecim, aby nie ujawniały i nie rozpowszechniały informacji o klientach Firmy, w tym odwiedzających stronę internetową Firmy, w miejscu pracy.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych są określane, biorąc pod uwagę ryzyko, które powstaje podczas przetwarzania danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych w naszej Firmie, zapoznaj się z Zasadami przetwarzania danych osobowych.

TWOJE PRAWA I INNE WAŻNE INFORMACJE

Masz prawo do:

l  złożenia wniosku do Firmy z prośbą o dostarczenie informacji na temat twoich danych osobowych przetwarzanych przez "Open 24", gdzie i jak gromadzone są dane osobowe oraz w jaki sposób Firma je wykorzystuje;

l  złożenia wniosku do Firmy z prośbą o zweryfikowanie Twoich danych osobowych i/lub o wstrzymanie ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania, w przypadku, gdy ustalone przez ciebie dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne;

l  złożenia wniosku do Firmy z prośbą o usunięcie danych osobowych lub o zaprzestanie ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania, w przypadku, gdy użytkownik jest świadomy swoich danych osobowych, i stwierdza, że dane osobowe są przetwarzane nielegalnie lub w sposób niezgodny z prawdą, zbyt osobiste dane są przetwarzane lub istnieją inne podstawy aktów prawnych;

l  nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy dane te są przetwarzane lub mają być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego lub gdy dane osobowe przekazywane są ze względu na uzasadniony interes, realizowany przez Firmę lub osobę trzecią.

l  systematycznego otrzymywania spersonalizowanych danych osobowych, które przesyłasz do Firmy (w formacie czytelnym dla komputera) oraz przekazania danych do innego kontrolera, lub zażądania od Firmy bezpośredniego przekazania danych do innego managera, jeśli jest to technicznie wykonalne (prawo przenoszenia danych)/

W celu wdrożenia Twoich praw lub skarg, możesz skontaktować się z info@open24.pl. Możesz również skontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Danych, ale zawsze będziemy starali się rozwiązać wszystkie problemy bezpośrednio z Tobą.

Jeśli masz pytania dotyczące tej polityki prywatności, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z "Open 24" w dowolny sposób:

  • pisemnie - e-mail: info@open24.pl;
  • ustnie - telefonicznie nr .+48223072892 

Skąd mam wiedzieć o zmianach w tej polityce prywatności?

Po aktualizacji poinformujemy Cię o głównych zmianachpolityki prywatności oraz plików cookie dokonanych  przez"Open 24", zamieszczając ogłoszenie na stronie www.open24.pl;

Zaktualizowano 22-05-2018