ZAKUPY BEZ KORKÓW!
Rabat -25% na wszystko z kodem: SHOP
Kup teraz
Masz pytania?+48223072892

Regulamin gier i konkursów

Regulamin konkursów „Open 24“ w mediach społecznościowych  

Przed przystąpieniem do udziału w konkursie „Open24“ w medium społecznościowym (dalej – Konkurs w medium społecznościowym) prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, ponieważ konkurs odbędzie się na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami niniejszego Regulaminu, to nie mogą Państwo uczestniczyć w Konkursie w medium społecznościowym. Każdy Konkurs w medium społecznościowym ogłasza UAB Open24, (dalej – „Open24“).

WARUNKI UCZESTNICTWA: W konkursach w mediach społecznościowych mogą brać udział osoby pełnoletnie. Aby  uczestnicy mogli pretendować do nagród, mają obowiązek wykonania czynności określonych w wytycznych do Konkursu w medium społecznościowym (dalej – Ogłoszenie). W Ogłoszeniu zostanie podany termin uczestnictwa w Konkursie w medium społecznościowym, liczba zwycięzców (dalej – Zwycięzca (-cy)) i termin ogłoszenia Zwycięzcy (-ów). W konkursach w mediach społecznościowych nie mogą uczestniczyć pracownicy „Open24“, członkowie ich rodzin oraz osoby, które z powodu wykonywanej pracy są związane z Konkursem. Zwycięzca (-cy) konkursu może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.

NAGRODA: Zwycięzca (-cy) ma prawo do otrzymania nagrody, której opis zostanie zamieszczony w Ogłoszeniu (dalej – Nagroda). Może zostać przewidziana jedna lub kilka możliwych do wygrania Nagród i ich opis zostanie zamieszczony w Ogłoszeniu. Zwycięzca (-cy) zostaną wyłonieni drogą losową spośród wszystkich spełniających warunki konkursu wpisów konkursowych zamieszczonych przez uczestników w Ogłoszeniu.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY: Zwycięzca (-cy) zostaną wyłonieni drogą losową po zakończeniu Konkursu w medium społecznościowym. „Open24“ ogłosi Zwycięzcę (-ów) w oryginalnym Ogłoszeniu, w terminie określonym w Ogłoszeniu. Zwycięzca (-cy) mają obowiązek zgłoszenia się w ustalonym terminie, który zostanie podany we wpisie ogłaszającym Zwycięzcę (-ów), aby mógł (-li) odebrać swoją Nagrodę, zaś po upływie tego terminu odebranie Nagrody nie będzie możliwe, gdyż zostanie zaproponowana innej osobie. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca (-cy) powinien odezwać się, podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail (oraz adres korespondencyjny, o ile jest to wymagane w celu przesłania Nagrody). W przypadku, gdy wymagany jest adres korespondencyjny do wysłania Nagrody dla Zwycięzcy, jego niepodanie skutkuje nieprzekazaniem Nagrody.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies, z którą można zapoznać się pod linkiem: : https://www.open24.pl/pl/informacja-dla-klientow/polityka/ jest „Open24“. Uczestnicząc w Konkursie w medium społecznościowym i udostępniając dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z konkursem i otrzymaniem Nagrody „Open24“.

STOSOWANE PRZEPISY PRAWNE: Dla konkursów w mediach  społecznościowych i dla niniejszego Regulaminu ma zastosowanie ustawodawstwo Republiki Litewskiej i wszelka ich interpretacja odbywa się zgodnie z postanowieniami ustaw tego państwa.  

PYTANIA: W przypadku pytań związanych z Konkursem w medium społecznościowym lub trybem jego przeprowadzania prosimy o kontakt pod adresem: info@open24.pl